ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπo της REDEX AE. Εμείς στην Redex AE σεβόμαστε το απόρρητό σας, δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους με τους οποίους προστατεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τις τρόπους και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών που λαμβάνουμε όταν επισκέπτεστε το www.redex-hr.gr ή οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο που ανήκει, φιλοξενείτε ή λειτουργεί μέσω του Διακομιστή (Server) μας και όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα -ιστοσελίδα- μας που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή άλλων σχετικών ιστότοπων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή διατίθεται μέσω των υπηρεσιών που συλλέγουμε για λογαριασμό σας.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή δεν συμφωνείτε με αυτήν, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ("DPO") χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο: info@redex.gr

 

Λόγοι συλλογής πληροφοριών

Zητείται από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να παρέχουν προσωπικά δεδομένα (χωρίς κωδικό), τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες με εξατομικευμένη αναγνώριση, όταν πραγματοποιούν αποστολή βιογραφικού ή αποστολή φόρμας επικοινωνίας, όπως όνομα, φυσική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εύρεση κατάλληλου προσωπικού η/και συνεργατών, την παροχή υπηρεσιών, την επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες ή προμηθευτές σχετικά με ανάληψη έργων, την προστασία του νόμιμου συμφέροντος και την τήρηση των νομικών και οικονομικών κανονιστικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκεινται. Δεν ενοικιάζουμε, πωλούμε ή μοιραζόμαστε τις πληροφορίες των χρηστών με τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, συναινείτε στη συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αποκάλυψη και άλλες χρήσεις των Προσωπικών σας Πληροφοριών όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και να την χρησιμοποιήσουν για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε (χωρίς κωδικό) προσωπικές πληροφορίες, όπως:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων έδρα σας (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου) που μπορείτε να μας υποβάλετε όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα.
 • Πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία ή παρόμοιες πληροφορίες βάσει τοποθεσίας.
 • Επισυναπτόμενο αρχείο βιογραφικού οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής με την συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία
 • Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, λαμβάνουμε και καταγράφουμε αυτόματα πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης ή την κινητή πλατφόρμα σας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της διεύθυνσης IP, των πληροφοριών cookies και της δραστηριότητας στον Ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστών μας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

 

Τι κάνουμε με συλλεγμένες πληροφορίες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τα εξής:

 • αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου για τη θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση
 • Ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας και τις δραστηριότητες που περιβάλλουν την Εταιρεία.
 • Ενημέρωση αρχείων με σκοπό τη διατήρηση αρχείων για εσάς.
 • Προστασία του νόμιμου συμφέροντος μας.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και οικονομικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται.
 • Βελτίωση της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας.
 • Πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Αξιολόγηση του μάρκετινγκ μας και για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και ανάλυσης της Εταιρείας

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα. Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες σε εμάς, θεωρείται ότι συμφωνήσατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο μέχρι να μας ενημερώσετε γραπτώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνήσετε μαζί σας.

 

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες

Λαμβάνουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από διάφορες πηγές:

 • Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας στοιχεία για να αποστείλετε βιογραφικό μέσω του  ιστότοπού μας.
 • Όταν αποστέλλετε πληροφορίες μέσω των φορμών επικοινωνίας ή φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με την εταιρεία μας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσιές και τα έργα μας.

Όροι αποστολής Βιογραφικών

Η Εταιρία REDEX AE δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679.

 • Αποκλειστικός σκοπός της ανωτέρω επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου για τη θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου δεν θα διαβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς και θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ανάλογο με τον σκοπό αξιολόγησης των υποψήφιων σε βραχυπρόθεσμο με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
 • Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στην εταιρία REDEX ΑΕ προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρα 13, 15-18, 20, 21 του Κανονισμού).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.Κηφισίας 209, 151-24 Μαρούσι, Αθήνα και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: info@redex.gr

 

Η Εταιρία REDEX ΑΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι η παροχή των προσωπικών τους δεδομένων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους. Συνακόλουθα, η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο υπάλληλοι της εταιρίας ειδικώς επιφορτισμένοι με το καθήκον αυτής της επεξεργασίας, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

 

Διαχείριση των πληροφοριών σας

Χρησιμοποιούμε διαδικαστικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Ο ιστότοπος μας www.redex-hr.gr χρησιμοποιεί SSL κρυπτογράφηση, προστασία με κωδικό πρόσβασης, τείχη προστασίας, εσωτερικούς περιορισμούς και άλλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη των πληροφοριών, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις εκείνων που αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κατάχρηση του ιστότοπού μας και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή με άλλο τρόπο, ότι θα αποτρέψουμε την πρόσβαση αυτή.

 

Δικαιώματα χρήστη

Μπορείτε να:

 • Λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν οι Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία και έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες Προσωπικές σας Πληροφορίες μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες.
 • Λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που μας προσφέρετε άμεσα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Ζητήστε τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.
 • Ζητήστε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

 

Αντικείμενο της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών από εμάς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια ή αν θέλετε να ενημερώσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε ή έχετε ανησυχήσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@redex.gr ).

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ένα "cookie" είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που ένας ιστότοπος εκχωρεί στη συσκευή σας ενώ βλέπετε έναν ιστότοπο. Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ των σελίδων, την αυτόματη ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και την ταχύτερη και ευκολότερη αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του ιστοτόπου μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε είναι σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και να συντάξετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης και να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό τροποποιώντας κατάλληλα τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε για να επισκέπτεστε ιστότοπους.

 

Κοινή χρήση πληροφοριών

Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο με συνεργάτες ή εταιρείες του ομίλου. Οι οργανισμοί αυτοί θα έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την συνεργασία με εμάς.

Θα αποκαλύψουμε μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες αν πιστεύουμε εύλογα ότι οφείλουμε να το πράξουμε από νόμους, κανονισμούς ή άλλη κυβερνητική αρχή ή να προστατεύσουμε από απάτες. Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια διάδοχο εταιρεία/οργανισμό μετά από συγχώνευση, ενοποίηση ή άλλη εταιρική αναδιοργάνωση. Η εν λόγω διάδοχη εταιρεία/οργανισμός θα δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής απορρήτου.

 

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο οι οποίοι δεν ελέγχονται ή διατηρούνται από την Redex AE. Τέτοιες συνδέσεις δεν συνιστούν έγκριση από την Redex AE των άλλων ιστότοπων, του περιεχομένου που εμφανίζεται εκεί ή τα πρόσωπα ή τις οντότητες που συνδέονται με αυτά. Αναγνωρίζετε ότι o ιστότοπος μας www.redex-hr.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για λόγους ευκολίας και συμφωνείτε ότι η Redex AE δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Η χρήση αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων υπόκειται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται στους συνδεδεμένους ιστότοπους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε ιστότοπους τρίτων.

 

Διαδικτυακή Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ηλεκτρονικές μας δραστηριότητες και ισχύει για τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας και για πληροφορίες που μοιράζονται ή / και συλλέγονται εκεί. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται εκτός σύνδεσης ή μέσω καναλιών διαφορετικών από αυτόν τον ιστότοπο.

 

Διεθνής Επεξεργασία ή Μεταφορά

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, και παρέχοντας μας δεδομένα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) ενδέχεται να μεταδοθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να διατηρηθούν εκτός της δικαιοδοσίας μας. Τα δεδομένα ίσως να μην είναι τόσο προστατευμένα όσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων προς και από τον ΕΟΧ  (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος - ΕΕΑ) και τις ΗΠΑ, καθώς και διαδικασίες επίλυσης διαφορών, περιγράφονται παρακάτω:

 

Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ και πλαίσια προστασίας από ασυμβατότητα

Τα υποκείμενα δεδομένων της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένοι παραλήπτες δεδομένων ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (2016/679) ("GDPR"), θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας μόνο σε χώρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή συνάπτουν νομικές συμφωνίες εξασφαλίζοντας επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Η μεταφορά δεδομένων σε παραλήπτες με έδρα τις ΗΠΑ γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας της Ελβετίας-ΗΠΑ όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών μελών και της Ελβετίας.

Με την επιφύλαξη του GDPR ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, εάν υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των Αρχών Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα διέπονται οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.privacyshield.gov

 

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις: 5 Ιουνίου 2020.

 

 • Construction Services
 • Energy Services
 • Facility management
 • Λ.Κηφισίας 209, 151-24 Μαρούσι, Αθήνα
 • 211-1820240
 • 211-1820241

a

MENU

REDEX AE ® 2018 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED  |  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

REDEX AE ® 2018 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ